05 Oct
Klik op tekst

Sloop ZH.

Inhoud;  Sommige Nieuws/Artikelen zijn uit de media/krant overgenomen, de Bron wordt hiervan vermeld.

www.ziekenhuisbuurt.nl
  < klik op link, voor meer informatie naar de oorspronkelijke
                                                BVSW website ziekenhuisbuurt aangaande sloop ed.

www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Sloop-Vlietland-ziekenhhuis.html <Klik op link,
                                          naar de Gemeente archief;  foto's sloop Ziekenhuislocatie

www.schiedam.nl/ziekenhuisbuurt.html
   <Klik op link, naar de Gemeente pagina
                                                                     Herontwikkeling Ziekenhuislocatie

111119 - (AD) Wees zuinig met monument/0090.pdf

111026 - (SB) Nooit binden aan een politieke kleur/0095.pdf
111019 - (SB) Fikse ruzie in West/0094.pdf
110803 - (Echo) Brand zusterhuis werkt mee in beslissing/0092.pdf
110803 - (AD) Zorgen om bunker/0083.pdf
110722 - (Telegraaf) Zustershuis in vuur en vlam/0091.pdf
110706 - (Echo) Ziekenhuisbuurt blijft kwakkelen/0088.pdf
110629 - (AD) Schimmenspel rond miljoenen blunders/0085.pdf
110615 - (Echo) Werkgroep blijft opletten/0087.pdf
110614 - (AD) Meer schade door sloop ziekenhuis/0086.pdf
110515 - notitie, herontw. zh.locatie.pdf
110510 - (AD) Voorbereiding voor hervatting vansloop/0093.pdf
110427 - (SB) Raad eist excuses/0084.pdf
110406 - bespreking bezwaarschrift 01-04-2011.pdf
110406 - (SB) Miljoenen verlies/0080.pdf
110330 - Raadsvoorstel_herziening_grondexploitatie_ziekenhuisterrein_BKlaan.pdf
110323 - re- sevices op brief van werkgroep aan bestuur BVSW 17 maart 2011.pdf
110302 - (SB) Spook verhalen over de kelder/0082.pdf
110224 - bezwaar verzoek, bezwaarschrift..pdf
110222 - Bezwaarschrift BVSW tegen sloopvergunning fase 3.pdf
110209 - (Echo) Werkgroep krijgt antwoorden/0081.pdf
110119 - (SB) Geld verslindende sloopkosten oude Vlietland/0079.pdf
110114 - (AD) Extra sloopkosten voor rekening sloper/0078.pdf
110111 - Reactie op het (AD) artikel van 11 januari van de BVSW werkgroep.pdf
110111 - (AD) Sloop ziekenhuis kost al ruim twwe keer zoveel als geraamd.pdf
110111 - Ubdate project herontwikkeling ziekenhuislocatie.pdf
101124 - Overleg Maarten Groene en Ad Hekman 241110.pdf
101025 - (AD) Bewoners willen zicht op toekomst van sloopterein/0074.pdf
101020 - (Echo) - Oppositie wil helderheid over ziekenhuislocatie/0075.pdf
101119 - Eerste opmerkingen betr. het Geomet rapport.pdf
101013 - Schriftelijkevragen planvorming ziekenhuislocatie.pdf
101006 - verslag overleg met wethouder Groene.pdf
101004 - Toelichting en reactie uitspraak wethouder in AD.pdf
101004 - (AD) Vleel bekijks bij sloop/0077.pdf
100924 - Verslag inspreken ROB 14 sep.pdf
100920 - Maartens Qindje is aan puberen.pdf
100917 - verslag raadsvergadering Foto.pdf
100912 - Tekst ROB cie 14092010.pdf
100902 - pvda.nl/2september2010/oude+ziekenhuis (niet beschikbaar)
100901 - impasse q-team brief aan het college.pdf
100819 - Ziekenhuislocatie B K Laan.pdf
100806 - (AD) Sloop, Zorgvuldig of snel/0070.pdf
100728 - (Echo) Zusterhuis wordt monument/0069.pdf
100617 - BK-laan slv fase 2.pdf
100517 - voorstel agenda gemeente.pdf
100413 - verslag bijeenkomst gemeente en werkgroep 13 maart.pdf
100303 - BK-laan BO overleg BVSW verslag 23 februari 2010.pdf
100303 - Kopij BVSW ledenblad 2009-4.pdf
(niet beschikbaar)
100303 - Kopij BVSW ledenblad 2009-3.pdf
100303 - Kopij BVSW ledenblad 2009-2.pdf
100303 - Kopij BVSW ledenblad 2009-1.pdf

100224 - persbericht Goed overleg gemeente en werkgroep Ziekenhuisbuurt.pdf
100218 - BK-laan rib voortgang herontwikkeling.pdf

100217 - follow-up project ziekenhuislocatie BK-laan.pdf
100212 - technische verslaglegging JvE _ de Wit. kelderwater.pdf

100212 - verslaglegging gesprek de Wit _BVSW.pdf

100209 - D66 steldvragen over sloop van het ziekenhuis.pdf
100209 - Geachte fracievoorzitters..pdf
100206 - nieuw record.pdf

100205 - Wethouder Groene liegt en bedriegt..pdf

100205 - Foto blunderput.pdf

100204 - bewoners willen sloop stoppen.pdf
100203 - opsomming feiten, bijlage stilleggen sloop.pdf
100203 - Brief aan B&W, stilleggen slooppwerkzaamheden.pdf
100201 - bomen Vlietlandterrein, Joost & de Kruif.pdf
091204 - Resultaten Woonwensenonderzoek Ziekenhuislocatie BK-Laan.pdf

091203 - Hoofdpunten Sloop Werkgroep.pdf
091201 - Bewoners boekensucces.pdf
091128 - Persbericht Ziekenhuisbuurt 28 november 2009.pdf
091127 - Brief B&W herstart sanering en sloop voormalige Vlietlandziekenhuis.pdf
091117 - Klimaatbeleidsplan 2009-2012.pdf
091008 - Bericht aan de bewoners en geïnteresseerden.pdf
091008 - herstel van vertrouwen.pdf
091002 - email Maarten Groene, Romke vd Steeg overoverleg.pdf
091002 - brief Maarten Groene aan BVSW 091002.pdf
090918 - brandbrief aan M.Groene.pdf
090827 - Bezwaar, tegen aanstaande schouw.pdf
8-2009 - (div) Vielighed rond sloop leeg ziekenhuis/0067.pdf
090729 - (Echo) Bewaking oude Vlietlandterein laat ter wensen over/0068.pdf
090727 - Besprekingsverslag 27-07-2009 BVSW en II verkeer v1.1.pdf
090701 - Vragenlijst Nassaukwartier Schiedam 28 mei red RvdN.pdf
090701 - Aanbiedingsbrief vragenlijst Nassaukwartier met reactie M Stevens.pdf
090623 - sloop en herontw brief aan Maarten Groene.pdf
090602 - http://www.perfectbouw.nl/  Taxateur 
090602 - http://www.hanselman.nl/   Taxateur
090530 - Perfectbouw offerte - VOP - 290509145.pdf
090530 - Dummy NAP-meting.pdf
090530 - Dummy basis VOP 2009.pdf
090518 - bouwexploit-1VE 18-0509.pdf
090508 - VROM inspectie, onderzoek uitvoering asbestregelgeving gemeenten.pdf
090330 - Bestekbladen 10 en 19.pdf
090330 - memo van 24 maart 2009 over beantwoording vragen sloop v1.1 bvo 30-3-09.pdf

090316 - Sloopvergunning asbestsanering.pdf
090312 - asbestsaneringvergunning.pdf
090304 - informatief gesprek met Stijn Boot advocaten.pdf
090302 - Selectie Schouw belendende percelen.pdf
090302 - verslag wijkbijeenkomst.pdf
090226 - technische inspectie voor de sloop.pdf
090226 - Technische inspectie woningen voor aanvang sloop.pdf
090206 - schouwing, Besprekingsverslag Kapvergunning Vlietlandziekenhuis.pdf
090203 - schouwing ziekenhuisterrein.pdf
090129 - schouwing_Ronald Loch.pdf
090128 - schouwing, bomen ziekenhuisterrein.pdf
081215 - Brief_aan_Stichting_Musis.pdf
081202 - Spookziekenhuis bvsw 2-12-08.pdf

081202 - informatiebijeenkomst_sloop 2_dec_2008.pdf
081121 - brief M. Groene aan gemeenteraad inzake vlietland 081118pdf.pdf
081013 - PS. villawijk of gemengde stadswijk.pdf
081006 - Herontwikkeling locatie Vlietland.pdf
080912 - Brief B&W dd 12 september 2008 over de ziekenhuislocatie.pdf
080630 - verslag klankbordgroep zkhlocatie B.K.laan 080630.pdf
080526 - verslag klankbordgroep zkhlocatie B.K.laan 080526.pdf
080414 - verslag klankbordgroep zkhlocatie B.K.laan 080414.pdf
080319 - verslag wijkbijeenkomst 19-3-2008_.pdf
080128 - een ronde langs de bomen.pdf
Ben van Ooijen / Invision International.BV©BVSW | info@bvsw.nl | De vereniging heeft ten doel activiteiten te ontplooien ter verbetering van het leefmilieu in “Schiedam-West” Inschrijfnummer kvk: 40385909