05 Oct
Klik op tekst

Informatie van uit Woonplus

Inhoud;  Sommige Nieuws/Artikelen zijn uit de media/krant overgenomen, de Bron wordt hiervan vermeld.

lopende projecten; zie Menu optie Projecten

http://www.woonplus.nl/index.xml

Stedelijk sociaal plan 202009-2011.pdf

151209 - (SB) Oplevering huurwoningen Aleidastraat /Scan0358.pdf
140205 - (SB) Woonplus doet een stapje terug /0317.pdf
140205 - (SB) Participatie overeenkomst SOBO en Woonplus /0316.pdf

140129 - (SB) Gemeente en Woonplus maken nieuwe prestatieafspraken /0311.pdf
130424 - (SB) Huurverhoging met ingang van 1  juli 2013 /0220.pdf
121219 - (SB) 1B-60 formulier nodig bij woningtoewijzing /0169.pdf
121219 - (SB) Complex beheerders wisselen van wijk /0168.pdf
121128 - (SB) Woonplus Schiedam stopt grote investering /0155.pdf
120926 - (SB) Bonje met de buren /0127.pdf
120926 - (SB) Het participatie team /0129.pdf
120926 - (SB)  Wilt u klussen? /0128.pdf
120712 - bewonersbriefverdeeld west.pdf

120616 - Informatiebrief technische opnamen Fabriplein e o.pdf
120110 - Jaarplan 2012  thema "Woonplus bouwt verder"
111130 - (SB) Veranderingen voor woningzoekende.pdf 
110629 - (SB) Bewoners Fabrihofje in het groen.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=nJ3UMd7f0qI&feature=player_embedded
©BVSW | info@bvsw.nl | De vereniging heeft ten doel activiteiten te ontplooien ter verbetering van het leefmilieu in “Schiedam-West” Inschrijfnummer kvk: 40385909