05 Oct
Klik op tekst

Wateroverlast

RIONET Informeerd  u over Riool en grondwaterproblemen. http://www.riool.info/home

http://www.schiedam.nl/Docs/inwoners/wonenenwijken/wonen/Presentatie%20Grondwaterproblematiek/SchiedamNotulen_25_sept_2012.pdf

http://www.schiedam.nl/grondwaterwest

120613 - (SB) Wie is verandwoordelijk /0245.pdf
120613 - (SB) Schadeclaims wateroverlast verworpen /0246.pdf
100413 - (SB) Schadeclaims verworpen /0207.pdf
100413 - (SB) Hogere stoepen in West /0205.pdf

©BVSW | info@bvsw.nl | De vereniging heeft ten doel activiteiten te ontplooien ter verbetering van het leefmilieu in “Schiedam-West” Inschrijfnummer kvk: 40385909