05 Oct
Klik op tekst

Deadlines

Inleveren kopij voor het ledenblad 2012:

1e kwartaal, maandag  5 maart.
2e kwartaal, maandag  4 juni.
3e kwartaal, maandag  3 september.
4e kwartaal, maandag  3 december.


 


©BVSW | info@bvsw.nl | De vereniging heeft ten doel activiteiten te ontplooien ter verbetering van het leefmilieu in “Schiedam-West” Inschrijfnummer kvk: 40385909