05 Oct
Klik op tekst

Kopij

Kopij kunt u sturen aan: info@bvsw.nl
Kopij aangeleverd na de deadline wordt geplaatst in de volgende uitgave van het ledenblad. Eventuele afbeeldingen/foto's meezenden als bijlage.

©BVSW | info@bvsw.nl | De vereniging heeft ten doel activiteiten te ontplooien ter verbetering van het leefmilieu in “Schiedam-West” Inschrijfnummer kvk: 40385909