05 Oct
Klik op tekst

Statuten & Reglementen

Onze Statuten en Reglementen kunt u vinden in PDF formaat onder de volgende links: 

Statuten BVSW  << klik op de link

Huishoudelijk regelement << klik op de link

Op en aanmerkingen gelieven te plaatsen via de website optie contact.©BVSW | info@bvsw.nl | De vereniging heeft ten doel activiteiten te ontplooien ter verbetering van het leefmilieu in “Schiedam-West” Inschrijfnummer kvk: 40385909